Vytisknout

Společnost IMS - Drašnar s.r.o. si klade za cíl dodávat takové výrobky a služby, které díky své konkurenceschopné kvalitě zajišťují úspěch a prosperitu firmy.

Naše zákazníky v České republice i ve světě chceme přesvědčit kontinuálním udržováním vysokých kvalitativních standardů bez odchylek v kvalitě výrobků.

Mezi hlavní priority společnosti na poli kvality patří také systematické zvyšování úrovně procesů a zaměstnanců ve prospěch kvality finálních produktů.

Za řízení kvality ve společnosti je zodpovědný úsek Q+E s týmem odborných pracovníků. Ke splnění potřeb a očekávání našich zákazníků jsou zavedeny a plně využívány moderní metody a nástroje kvality.

Kritéria kvality platí stejnou měrou i při výběru všech dodavatelů. Spolehlivost a kvalita jejich dodávek jsou hlavním předpokladem pro dlouhodobou a úspěšnou spolupráci.

K zajištění kvality využíváme přístroje a zařízení na vysoké úrovni zejména:

Vysoká úroveň interních procesů a systému kvality je objektivně potvrzena splněním přísných kritérií standardů kvality a vydáním certifikátů:

Procesní audit firmy ŠKODA-AUTO a.s. ověřil splnění podmínek dle Formel Q-Fähigkeit a společnost byla zařazena do skupiny A dodavatelů koncernu VW.

Certifikáty ke stažení